Yazar: Hasan GÜNEŞ

Hikmet ve Hakem

Şu muazzam kâinat ve içindeki hadiseler zerrelerden yıldızlara, hayattan ölüme, kader ve kudret kaleminin zaman sayfasındaki satırlarına kadar her şey,...

Bediüzzaman Said Nursî

Vefatının yıl dönümünde Bediüzzaman Said Nursî’yi eserleri, hizmetleri ve duruşuyla tanımak ve yad etmek gerekiyor. Büyük İslâm âlimi ve mütefekkir...

Bediüzzaman’ın gazetesi

Bediüzzaman Hazretleri ömrünü iman ve Kur’ân dâvâsına hasretmiştir. Bütün gayret ve hizmeti İslâm’ı yaşamak ve cihanşümul Kur’ân hakikatlarını dünyaya neşretmek...

Medya ve deccal

Ahir zaman bütün zamanlara göre fitnenin en şiddetli olduğu bir dönem! En büyük hususiyeti de fitnenin eski zamanlara göre inanılmaz...