Kategori: Uncategorized

Visal ve fakr

Meşhur şâir Nâbî, bir şiirinde şöyle der: “Eyleme fakra hakaretle nazar ey Nâbî Fakr, âyinesidir sûret-i istiğnanın” Evet, fakir ve...