Bediüzzaman Said Nursî

Vefatının yıl dönümünde Bediüzzaman Said Nursî’yi eserleri, hizmetleri ve duruşuyla tanımak ve yad etmek gerekiyor.
Büyük İslâm âlimi ve mütefekkir Bediüzzaman Said Nursî, bulunduğu hal ve şart ne olursa olsun Kur’ân ve sünnete göre makamın ve zamanın gereğini en yüksek seviyede, en istikametli ve en halisane bir şekilde icra etmiştir.

Onun üslûbu, tarzı ve seviyesi üniversitelerde ve medreselerde ders veren bir hoca. Bütün zamanların en yüksek ve en beliğ kelâmı olan Kur’ân-ı Kerîm’in ulvî hakikatlerini ve esrarını hikmet kürsüsünden ezelî ve ebedî hakikata aç akıl ve kalblere nüfuz ettiren bir müderris.

Kur’ân ve kâinat semasında, zerrelerden yıldızlara, yaratılıştan Asr-ı Saadet’e oradan kıyamete ve ahiret âlemlerine kadar yaratıcının isim ve sıfatlarını ve gizli hazinelerini araştıran, tadan ve yolunu gösteren asla yorulmayan mütefekkir bir yolcu.

Her bir kelâmında sayfalar dolusu mu’cize, esrar ve nurlar keşfettiği Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın, cephede bile kalemi bırakmayan yüksek bir müfessiri, kâinatı okuyan âyetlerinin tercümanı, hakikat ve hikmete susamış müdakkik bir talebesi.

Âlemlerin Rabbinin âlemlere rahmet olarak gönderdiği, âlemlerin reisi ve kâinatın efendisi, insanlar için numune-i imtisal Hz. Muhammed (asm) ve sahabelerinin sadık bir takipçisi ve yolunun yılmaz dâvetçisi.

Yaşadığı dönemlerdeki diktatöründen demokratına kadar bütün yöneticiler ve karşısına çıkan cebbar kumandanlara kadar herkesi perva etmeden hayatı pahasına hak ve adalete dâvet eden bir mürşid.

Osmanlı ve cumhuriyet döneminde başka başka görünüm, taktik ve tahriklerle ortaya çıkan nice isyan, kargaşa ve darbelere istisnasız karşı çıkıp emniyet ve asayişi müdafaa ve muhafaza ederek tuzakları boşa çıkaran ferasetli bir sulh ve barış adamı.

Peygamberimizin (asm) yolundan giderek zamanın en yüksek tebliğ metodlarıyla hizmet eden bir tebliğci. Zamanın hükümdar ve âlimlerine mektup yazarak ve Kubeys Tepesi’ne çıkarak insanları İslâm’a dâvet eden Allah’ın Resulü’nü takiben; Kur’ân’ın siyasî, içtimaî ve ahlâkî prensiplerini gazete yoluyla insanlığa ilân ve neşreden, çağın ötesini gören bir yazar.

İslâm ve vatan tehlikeye girdiğinde dünyalara değişmediği talebe ve yakınlarıyla dünyanın en büyük ordularına karşı cepheye koşan gönüllü alay komutanı…

Mahkeme salonlarında idamla yargılandığı dâvâlarda İslâm’ı, insaniyeti, hak ve hukuku, hürriyet ve şûrâyı en ince detayıyla hayatı pahasına savunan ve mahkemeleri Kur’ân’ın adalet anlayışının müzakere edildiği ve ders verildiği kürsüye dönüştüren bir dâvâ, adalet ve hürriyet adamı.

Kuş uçmaz kervan geçmez bir kasabaya sürgün edildiğinde bile asla ümit kesmeyip ben bu kitapları ilerde “Amerika’da bile okutacağım” diyen bir ümit ve şevk adamı.

Osmanlının en yüksek ilim heyetindeki vazifesine, harikulâde ilim ve istidadına rağmen talebelerine mütevazı bir ders arkadaşı.

Bu milletin imanını kurtarmak ve istikametine vesile olmak için tahammül edilmez sıkıntı ve işkencelere sabır ve azimle mukabele eden bir iman kahramanı.

Evet, onunla ilgili söyleyecek o kadar çok şey var ki ciltlere sığmaz. Onu anlamanın en kolay yolu ise onunla görüşmek ve Risale-i Nur Külliyatı’nı onunla beraber okumak. Görüşmek asla imkânsız değil!

Zira o “Risale-i Nurlar’ı okumak benimle görüşmek gibidir” der

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir