Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor

Kur’ân-ı Kerîm bütün zamanların en yüksek, en veciz ve hakikatli kelâmı. En çok okunan, en çok yaşanan ve tarih boyunca insanlığı en çok etkileyen kitap! Dostları ve düşmanları tarafından farklı şekilde olsa da kendisinden en çok söz ettiren kitap. 

Bütün bu hususiyetler de insan üstü yani Allah kelâmı olduğunun açık göstergelerinden birisi. Zaten insanoğlunun yaptığı hangi eser, hangi kelâm veya hangi iş var ki belirli bir zaman sonra daha iyisi daha ilgi çekicisi yapılmış olmasın? Ayrıca insanda usanma, yeniye ilgi, merak, meyl-i teceddüd gibi nice duygular var ki hep daha iyisini ve daha yenisini araştırır takip eder. Demek ki hakikat o kadar net ki hiçbir şey Kur’ân-ı Kerîm’in makamına tereddüt veremez. Risale-i Nur’da ifade edildiği gibi “Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor.” 

Muhammedü’l-Emin’e (asm) indirilen kitap 

Kur’ân-ı Kerîm’in kendisine indirildiği Hz. Muhammed (asm) dost ve düşmanın ittifakıyla “emin, güvenilir, dürüst ve sözüne sadık” bir zat! Kendisine itimat eden veya emniyet edilen hiçbir şeyi dost-düşman, zayıf-güçlü demeden sadâkat gösteren birisi elbette her bir kelimeye veya harfe sadıktır. Bilmediği ya da Allah’tan sorulan hiçbir soruya kendisi cevap vermeyip vahiy bekleyen vazifesinde nihayetsiz dürüst bir zat! Havf ve reca makamında nihayetsiz muhabbet ettiği ve azabından herkesten fazla korktuğu Âlemlerin Rabbi’nin kelâmına karşı sadâkatsizlik göstermesi elbette mümkün değildir. 

Risale-i Nur’da ifade edildiği gibi “Yapan bilir, bilen konuşur.”  Üzerine bastığımız toprak ve başımızı kaldırıp baktığımız muazzam gökyüzü ve içindekiler atom altı parçacıklardan korkunç hızlarla hareket eden gök cisimlerine kadar her biri zerre zerre yaratılıp tek tek yörüngesine dizilmiş. Güneş oraya yerküre buraya ince bir hesapla yerleştirilmiş.  

Yerküre her biri sayısız vazife ile vazifelendirilip birbirinden dikkat çekici cihazlarla donatılan sayısız bitki ve hayvanlarla şenlendirmiş. Yine insanoğlunu da bu mahlûkata hem dost, hem kardeş, hem halife olarak harika duygu ve kabiliyetlerle teçhiz edip misafir edilmiş.  

Bütün mahlûkatı konuşturan kendisi de konuşacak 

Yaratıcı elbette yarattığı insanlarla konuşacak, konuşmuş ve her zaman, her yerde ve her çağda daimî olması için de gönderdiği kitaplarla da konuşmuş. 

İlim ve kudretinde, sanat ve kelâmında kıyamete ve oradan ahiret âlemlerine kadar insanoğlunun bütün fiil, arzu ve duygularını bilen ve ona göre kelâm eden Âlemlerin Rabbi kelâmının değiştirilmesine nasıl tahammül eder, nasıl müsaade eder.   

Hücre içindeki faaliyetlerden atom altı parçacıklara, yıldızlardan gezegenlerin denge ve rotalarına kadar her şeyi eksiksiz tanzim eden Âlemlerin Rabbi, kâinatın ve insanoğlunun hakikatını ve vazifesini tanzim eden Kur’ân-ı Kerîm’in manasını, kelâmını ve lâfzını beşere bırakır mı? Bırakmaz ve bırakmamış! 

İmtihan dünyası ve itirazlar 

Şu imtihan dünyasında itirazlar ve şüpheler manevî hayatta kimisine kaybettirirken, kimisinin de imanını ziyadeleştiriyor. Tabi okumak ve tahkik etmek şartıyla.  

Gerçekte bu şüphe ve itirazları önemsiz ve küçük görmemek gerekiyor. Göründüğünden daha yaygındır.  

Risale-i Nur’un vazifesi öncelikli olarak mü’minleri şüphelerden kurtarıp imanlarını muhafaza etmektir. 

Risale-i Nur’da farklı bakış açılarıyla her tabakadan insanın ikna olacağı hakikatler ve izahlar mevcuttur. “Tenezzülat-ı İlâhî”den, irşad makamına, âyetlerin ve kelâmların önceki ve sonrakilerle olan irtibatına, teşbihlerden temsillere, mudari Arapçasından gramerinin dâhilerine kadar birçok mesele ve prensip köşe taşları şeklinde izah edilmiştir. “İtiraz edilen her noktada i’caz lem’aları gösterilmiştir.” Bu bahislerin daha sık okunması ve işlenmesi gerekiyor. Kur’ân-ı Hâkim’in hakikî tefsirine her zamankinden daha çok ihtiyaç var!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir