Nur’un Sanatkarları nerede?

Nur’un Ressamı ve Sanatkarı Refet Abiyi Rahmet-i Rahman’a uğurladık.

Bu dünyada vazifesini tamamlayıp tablolarda çok tasvir ettiği hayat yolculuğunun çok önemli bir safhası olan berzah âlemine göçtü. 

Üç-dört ay önce bir grup arkadaş ile kendisini Erzincan’da evinde ziyaret etmiş hayır duâsını almıştık. Cenab-ı Hak (cc) gani gani rahmet eylesin.  

Refet Abi bilindiği gibi, Risale-i Nurlar’daki iman ve Kur’ân hakikatlerini harika bir tarzda tablolara aktarabilen bir sanatkârdı.

Kur’ân-ı Kerim, kâinatın yaratılışından kıyamete, sudan hayata, topraktan canlıya, doğumdan ölüme, dünyadan ahirete tasvirden tefekküre her şeyin hakikatının âyetlerle, kelimelerle hatta harflerle bir nevi ifadesidir. Onun tabloları da âyetlerin ve tefsiri olan Risale-i Nur’un kavrayabileceğimiz ebatlarda çizgi ve renklere dönüştürülmüş şerhleri ve izahları idi. 

Bediüzzaman Hazretleri Kur’ân-ı Kerîm’in ne kadar muazzam ne kadar kapsamlı ve ne kadar yüksek hakikatlere sahip olduğunu izah ederken delil olarak “hakkında yazılan yüz binler tefsir”i gösterir. 

Tefsiri bir tarza münhasır kılmak hatadır. Yunus Emre’nin, Baki’nin, Galib’in baki kalan bir şiiri de ya bir âyetin veya bir hadisin tefsiridir diyebiliriz. 

Gerçekten de bugün bir kitap, bir fikir akımı veya kişinin ehemmiyeti ve tesirini ölçmek ve bilgi sahibi olmak için dikkate alınan en mühim kriterlerden birisi de hakkında yazılan kitap, makale, şiir, resim, şarkı-türkü ve diğer sanat faaliyetlerinin kapsamı ve farklı tabakalardaki derinliğidir. Biz buna sadece kitabın değeri ya da tesiri demek yerine “kitabın takipçilerinin gayretini” ilâve edelim. Yani eksik bizde. İçinde olduğumuz hazineyi etrafa takdim etmede hazinenin büyüklüğü nisbetinde zaaf içindeyiz. 

Kur’ân, toplumun tamamına hitap eden ve iki cihan saadetini temin eden muazzam bir kitap. Bilindiği gibi belâgat en önemli mucizelerinden birisidir. İhtiyaca göre sanatlı hitap belâgatinin gereğidir. İnsan sadece kalpten ibaret olmadığı gibi idrak ve algısı sadece söz ve yazı da değil. Kalp ve akıl, Kur’ân-ı Kerîm ve kâinat kitaplarında sayısız sanatlarla ziynetli ses, görüntü ve renklere açık binler pencereleri olan bir saray gibidir. Hususan bu zamanın insanının, kâmil imanı elde etmesi ve muhafaza etmesi için bütün bu duygularını tatmine şiddetle ihtiyacı vardır.  

Bu zamanı eski zamanlarla karıştırmamak gerekiyor. Son üç-beş senede üretilen sinema, tiyatro, video, müzik, resim, fotoğraf, gazete, kitap, dergi, makale ve elektronik bilgi neredeyse insanlık tarihinden bu yana üretilenden daha fazla. Bütün bu atmosfer ile çepeçevre kuşatılmış bir insanlıktan bahsediyoruz. 

Kur’ân-ı Kerîm ve onun bu zamandaki tefsiri olan Risale-i Nur kâinattaki Kur’ânî hakikatleri insana aktarmada yardımcı olacak sanat harikalarıyla doludur. Şu kâinattaki eşyanın hakikatını ve vazifesini öyle anlatır ki adeta gözünüz önüne canlı bir tablo ve sinema şeridi gibi serer. Bazen bir kısmını çizer geri kalanını sizin maharetinize göre tamamlamanızı yada boyamanızı ister. Bazen bir sahne ve set inşa eder. Sizi oraya dahil eder.  

Risale-i Nur, insanın hakikî cevherlerinden olan basiret ve feraset gibi nice duygularla kalb gözü ve kulağını işlettirerek harika manzara ve sesleri İlâhî sanatlar olarak önümüze serer.

Okuyucusunu “Bismillah” diyerek sümbüllenen bir çekirdekten tesbihat yapan gök gürültüsüne emir altında çağlayan bir sudan rikkatli yağan bir yağmura, dalgalanan bir denizden ışıyan bir yıldıza, karıncadan kartallara kadar faaliyetlerine, tesbihatlarına, ibadetlerine izleyici, temsilci, dost ve arkadaş yapar. 

Evet Sani-i Hakikî olan Âlemlerin Rabbinin sanat ve kelâmı o kadar geniş o kadar derin ve o kadar kapsamlıdır ki “Denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa yazmakla bitmez”.  Burada mürekkebi boya ve nefes, kalemi de fırça ve ney veya bugünkü modern iletişim teknikleri olarak da yorumlayabilirsiniz. 

Geç kaldığımız bu sahada her bir hakikat için binlerce video, temsil, elektronik uygulama, dijital eser, tablo, resim, müzik, şiir, makale ve kitap yazılsa azdır. İnsanlık, Nur’un sanatkârlarını bekliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir