Kosturma Kalesi’nden kim çıkarmış

Bediüzzaman Said Nursi’yi Kosturma Kalesi’nden kim çıkarmış ve yolu kim göstermiştir? Volga nehrini nasıl geçmiştir? 1917’de Çarlığın yıkılması ve komünizmin orada yaptığı devrim esnasında orada bulunması bir vazife gereği miydi? Komünizmin temel felsefesi olan dinsizliğe karşı Rusya’da bulunan ortadoksların mücadelesinin temelinde ve onların tevhide yakınlaşmalarında bir rolü var mıydı? İşaratül icazın orda tamamlanmasının ne gibi sonuçları vardır?

Cevap

İman ve Kur’an hizmetindeki kişilerin kaderlerinin neredeyse tamamı külli iradeye tabidir. Kosturma’ya gidişi, Komünizmin Kuzey Rusya’da üslenmesi gibi ve onlara karşı mücadele gibi hususlar hepsi takdir-i ilahidir. Üstad oralarda boş durmamış ancak pek çok husus bilgimiz dâhilinde değildir. Nikolaviç’e ayağa kalkmamasında olduğu gibi Üstad hazretleri “şahidim olmayan şeyi anlatmadım ve yazmadım” demiştir. Daha sonra bir subayın bu hatırayı anlatmasıyla tasdik etmiştir. Oradan kurtulma şekli veya oradaki hizmetleri, Almanya’daki bazı ilim adamlarıyla görüşmeleri gibi başka biri veya belge ortaya çıkıncaya kadar gizli kalacaktır. Esir kampından kurtulması da tamamen keramettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir