İttihad, uhuvvet ve esaret

İnsanlığın özellikle ezilenlerin en önemli meselesi esas konularda ittihad edememeleri ve birlik olamamalarıdır. Bu dağınıklık sebebiyledir ki şer kuvvetler, menfaat...

Visal ve fakr

Meşhur şâir Nâbî, bir şiirinde şöyle der: “Eyleme fakra hakaretle nazar ey Nâbî Fakr, âyinesidir sûret-i istiğnanın” Evet, fakir ve...

Mektubu okumak

Elektronik mektup, elektronik imza derken eskilerin hayal bile edemediği uygulamalar artık günlük yaşantı haline geliyor. Kâğıtsız, kalemsiz ve mürekkepsiz mektuplar…...