Soru:Kutbiyet, Gavsiyet ve Ferdiyet makamları

Kutbiyet, Gavsiyet ve Ferdiyet makamları, velayet-i kübra makamının gerekleri midir? Velayet-i vustanın nihai makamları nedir? Kutbiyet, Gavsiyet, Ferdiyet makamları kesbi midir? Vehbi midir? Velayet-i kübrada makam ve mertebeler var mıdır? Sahabe efendilerimizde bu durumlar nasıl tezahür etmiştir?

Cevap: Önceki cevapta ifade edildiği gibi ferdiyet velayet-i kübraya mahsustur.

Kutbiyet ve gavsiyet kesbi de olabilir vehbî de… Mesela bir kişi Kabe’nin yolunu kimseye sormadan ve yardım almadan da yıllarca süren bir emekle bulabilir. Mümkündür ancak vaki midir?

Diğeri de bir rehber eşliğinde 3 saatte uçakla gidebilir.

Ahirzamanın çok zor şartlarına binaen Cenab-ı Hak rahmetinden Risale-i Nur hakikatlerini hem kutup hem bir gavs ve hem de ferid makamında vehbî olarak ihsan etmiştir. Kesbi olarak bir insan hayatına sığmayacak kadar büyük makamları cem etmiştir. İnsanların ihtiyaçları açısından da bakıldığında bu husus dikkat çekicidir.

Mertebeler hususu tabiki kendi içinde de bir çok makam ve mertebeleri mevcuttur. Bunlar bizim daha iyi anlamamız için yapılan sınıflandırmalardır. Yoksa mertebeler evliya sayısıncadır.

Sahabelerdeki de aynı şekildedir. Hz. Ebubekir (ra) velayet-i kübrada sıddıkiyet mertebesindedir ve onun makamının yüksekliğini tayayül etmek  bile bizim için imkansızdır.  Sıddıkiyette hem kutup, hem gavs hem de feriddir. Hz. Ömer (ra) da aynı şekilde. Ümmet ona faruk demiş o da muazzam bir makam. Hz. Ali’de (ra) ilim ve Kur’an hakikatlerinde gibi…