Mütefekkirane meşveret

Kur’an-ı Kerim’de muhtelif ayetlerde emredilen ve onun zamanımızdaki muazzam tefsirinde en önemli prensiplerden sayılan tefekkür ve meşveret çağımızdaki problemlerin çözümü...

Enerji krizi

Malûm Birinci Dünya Savaşı da neredeyse enerji savaşı gibiydi. Bütün petrol ve doğal gaz bölgelerini kaybetmiştik. Son olarak Musul-Kerkük ve...