eye

Bir göz hatırı için

Fotoğraf teknolojisiyle ilgili anlatılan meşhur bir hikâye vardır: İkinci Dünya Savaşında Almanya’nın altını üstüne getiren müttefik uçakları, yılların kin ve...

kuran

Kur’ân ve tefsir

Hayat bir mektep, bir medrese… İnsan diğer canlılardan farklı olarak okuyup öğrenmeye, ilim talim etmekle kemalâta, terakki etmeye ve yükselmeye...

dunya-sozler

İlham ve Risale-i Nur

Şu kâinattaki en önemli hakikatlerden birisi de haberleşme yani iletişimdir. Canlı cansız her şey birbirleriyle haberleşme ve irtibat halindedir. Karıncalardan insanlara...