Monthly Archive: Mart 2019

Bediüzzaman Said Nursî

Vefatının yıl dönümünde Bediüzzaman Said Nursî’yi eserleri, hizmetleri ve duruşuyla tanımak ve yad etmek gerekiyor. Büyük İslâm âlimi ve mütefekkir...