Aylık Arşiv: Şubat 2018

Visal ve fakr

Meşhur şâir Nâbî, bir şiirinde şöyle der: “Eyleme fakra hakaretle nazar ey Nâbî Fakr, âyinesidir sûret-i istiğnanın” Evet, fakir ve...

Mektubu okumak

Elektronik mektup, elektronik imza derken eskilerin hayal bile edemediği uygulamalar artık günlük yaşantı haline geliyor. Kâğıtsız, kalemsiz ve mürekkepsiz mektuplar…...